ZAPLETENIE VLASOV S KANEKALONOM

Cena: 30,00 €

Deti do 5 rokov 25€.

 

Materiál, trblietky a ozdoby sú zahrnuté v cene.